Het ABC van LGBTQIA+

Vroeger had je het over LGBT, tegenwoordig praten we over LGBTQIA.+. In de loop der tijd is het vocabulaire omtrent seksuele oriëntatie en genderidentiteit flink uitgebreid. Daarom vind je hieronder het ABC van LGBTQIA+.

Sekse/geslacht

Natuurlijke sekse/geslacht.

ManEen man is een volwassen mens van het mannelijk geslacht.
VrouwEen vrouw is een volwassen mens van het vrouwelijk geslacht.
IntersekseBij intersekse vertoont een lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken.
TransseksualiteitEen brede term voor mensen wiens genderidentiteit of geslachtsuitdrukking verschilt van het biologische geslacht dat ze bij hun geboorte kregen toegewezen.

Genderidentiteit

Iemands persoonlijke beleving van zijn of haar sekse/geslacht.

AndrogynieEen persoon die zich niet mannelijk en niet vrouwelijk voelt of zich juist mannelijk én vrouwelijk voelt of iemand die gevoelsmatig tussen beide seksen staat.
CisgenderIemand wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat zij bij de geboorte kregen toegewezen.
Non-conform of gendervariantIemand wiens gedrag, uiterlijk en/of innerlijke beleving niet is zoals men van een meisje/vrouw of jongetje/man standaard verwacht.
Genderqueer, non-binair en genderexpansiefEen overkoepelende term voor genderidentiteiten die niet exclusief mannelijk of vrouwelijk zijn. De belangrijkste identiteiten die onder genderqueer vallen zijn:Het hebben van twee of meer genders: bigender, trigender, polygender, pangenderHet hebben van geen gender: agender (ook wel nongender, genderloos, gendervrij genoemd), postgender, neutroisHet wisselen tussen genders: genderfluïdeHet hebben van een derde geslacht (De term derde geslacht wordt onder meer gebruikt voor mensen die zichzelf niet als specifiek mannelijk of vrouwelijk beschouwen of die door anderen niet als zodanig worden beschouwd.) (Aporagender)
QueerEen overkoepelende term voor alle genders die niet cisgender zijn en seksuele identiteiten die niet heteroseksueel zijn.
TransgenderTransgender
TravestieIemand die gekleed gaat als een lid van de andere sekse dan men zelf is.

Seksuele oriëntatie

Autoseksualiteit en egoseksualiteitIemand die een seksuele voorkeur voor het eigen lichaam heeft, boven dat van een sekspartner.
BiseksualiteitBiseksuelen zijn mensen die in zichzelf het potentieel erkennen om aangetrokken te worden – romantisch en/of seksueel – tot meer dan een gender en/of geslacht, niet perse op hetzelfde moment, niet perse op dezelfde manier en niet perse in dezelfde mate.”
HeteroseksualiteitIemand die een exclusieve seksuele voorkeur voor personen van de andere sekse heeft.
HomoseksualiteitHomoseksualiteit is seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht. Deze term verwijst dus enerzijds naar seksuele verlangens naar mensen van hetzelfde geslacht, alsook anderzijds naar een seksuele identiteit, geaardheid of oriëntatie gekenmerkt door een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van de eigen sekse.

Homoseksualiteit wordt gebruikt als overkoepelende term, maar het verwijst ook specifiek naar mannen, zoals in ‘homoseksuele mannen en lesbiennes’.
LesbianismeVrouwelijke homoseksualiteit is de seksuele en/of emotionele voorkeur van vrouwen, die ook wel lesbiennes genoemd worden, voor andere vrouwen.
PanseksualiteitIemand die zich aangetrokken voelt tot mensen van alle geslachtsidentiteiten of iemand die zich aangetrokken voelt tot iemands kwaliteiten, ongeacht zijn genderidentiteit.
PolyseksualiteitPolyseksualiteit is de seksuele, romantische of emotionele aantrekking of het verlangen naar personen van meerdere genderidentiteiten en biologische geslachten.
AseksueelIemand die weinig of geen seksuele aantrekking ervaart.

+

Niet alleen een wiskundig symbool, maar een denotatie van alles over het geslachts- en seksualiteitsspectrum dat letters en woorden nog niet kunnen beschrijven.

Bron: Internet

Print Friendly, PDF & Email