Huwelijk alleen voor stellen?

Zoals de meesten weten ben ik biseksueel en krijg ik regelmatig de vraag of ik geen driehoeksrelatie wil. Voor mij geldt dat ik me handen al vol heb aan één persoon, stel je voor dat ik twee relaties moet onderhouden. Toch fascineert het instituut huwelijk mij. Ondanks dat ikzelf ondertussen alweer geruime tijd gescheiden ben.

De geschiedenis van het instituut huwelijk

Ongeveer 5000 tot 10.000 jaar geleden is het huwelijk ontstaan. Voor die tijd leefde mensen als nomaden en was polygamie de standaard. Doordat mensen zich gingen vestigen in dorpen en steden, werd grond een bezit. Mensen gingen investeren in die grond en sloten samen een overeenkomst. Ze spraken af dat ze alleen samen seks hadden ter voortplanting, zodat ze samen voorzien waren een oudedagvoorziening. Deze overeenkomst waar twee partners besluiten samen te leven uit economisch belang vormde de basis van het tegenwoordige huwelijk.

In 380 voor christus werd voor het eerst de staatsgodsdienst in het Romeinse Rijk vastgelegd. Waardoor de kerk een steeds belangrijkere rol ging spelen in de huwelijksverbintenis. Trouwen was vooral een aangelegenheid tussen de ouders van het echtpaar en was vaak een politieke of economische overeenkomst. Pas in de 11de en 12de eeuw werden er duidelijkere regels opgesteld omtrent het huwelijk. In 1563 besloot de kerk zelfs dat huwelijken alleen voltrokken konden worden in het bijzijn van een priester en andere getuigen.

Eind 18de eeuw was de industriële revolutie, dit zorgde voor meer welvaart en meer vrije tijd voor veel mensen. Hierdoor ontstonden relaties uit liefde en affectie. Het huwelijk werd een romantische verbintenis uit vrije wil in plaats van een morele verplichting.

Tot 1960 maakte de kerk standaard onderdeel uit van het huwelijk. Tegenwoordig is het huwelijk vooral een romantische verbintenis, tussen twee partners, ongeacht geslacht.

In Nederland is een huwelijk is een verbintenis tussen twee partners, maar wat nou als je er meer dan één partner op na houdt?

VORMEN VAN POLYGAMIE

Polygynie: als een man met meerdere vrouwen getrouwd is
Polyandrie: als een vrouw met meerdere mannen getrouwd is
Bigamie: tegelijkertijd met twee partners getrouwd zijn
Groepshuwelijk: meerdere mannen en meerdere vrouwen die allemaal met elkaar getrouwd zijn

Opvallend is dat in Nederland nog steeds niet mogelijk is met meerdere mensen te trouwen of een partnerregistratie aan te gaan. Het is alleen mogelijk een samenlevingscontract aan te gaan met meerdere partners. Dus in Nederland ligt nog een groot taboe op polygynie, polyandrie, bigamie en groepshuwelijk.

In een aantal landen in Afrika en Azië is naast het gebruikelijke huwelijk tussen twee mensen, alleen polygynie toegestaan. Je leest het goed! Polyandrie is in de meeste landen verboden. Dit geeft de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen weer. Polyandrie is maar in enkele landen/gebieden wereldwijd gedoogd of toegestaan.

Maar in dezelfde landen als waar polygynie toegestaan is, is uithuwelijken ook nog heel gebruikelijk. Deze huwelijken worden gearrangeerd door de ouders omdat er net als vroeger economische en/of politiek belangen spelen. De achterliggende gedachte is dat je ouders jou het beste kennen en daarom de beste keuze voor jou kunnen maken.

Hier in het Westen wordt er regelmatig neerbuigend gedaan over gearrangeerde huwelijken, maar een programma als “Married at first sight” is keer op keer weer een kijkcijferkanon. Daarin trouwen mensen met elkaar, omdat ze wetenschappelijk gezien een zeer goede match zijn.

Maar stel dat er huwelijken mogelijk zouden zijn tussen meerdere mensen. Wat wordt dan de volgende stap?

Neem bijvoorbeeld de Rozenceremonie, een oud gebruik binnen de BDSM. Het is een soort bevestiging van de D/s-relatie tussen Dom en sub. Sommige beschouwen het zelfs als een soort huwelijk. Wat zou het mooi zijn als dit ook een formele relatie zou kunnen zijn, naast jouw huwelijk met je primaire partner.

Ik roep altijd “Ik trouw nooit meer!” Maar wie weet komt er ooit nog een concept dat ook ik weer voor het altaar sta en toch volmondig “JA!” zeg.

Bron: internet

Print Friendly, PDF & Email